Pytanie
Nasza spółka na podstawie art. 99 ust. 3a ustawy o VAT przechodzi z rozliczenia kwartalnego VAT na rozliczenie miesięczne począwszy od deklaracji za październik 2013 r.
Czy w deklaracji składanej za październik spółka będzie zobowiązana do opodatkowania stawką krajową niepotwierdzonego WDT dokonanego w lipcu i sierpniu 2013 r.?
Czy również będzie zobowiązana do opodatkowania niepotwierdzonego WDT dokonanego we wrześniu 2013 r. (art. 42 ust. 12 pkt 2 ustawy o VAT)?