Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa na potrzeby obsługi prawnej ma podpisaną umowę z radcą prawnym - umowa zlecenie. Oprócz stałej, bieżącej obsługi, przewiduje ona zastępstwo adwokata w postępowaniu przed sądami w sprawach o zasądzenie na naszą rzecz należności. Zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi i zajmujemy się między innymi egzekucją należności od właścicieli zalegających z opłatami wobec wspólnot. Kwoty zastępstwa procesowego zasądzone przez sąd wypłacamy naszemu radcy z rachunku spółdzielni, a następnie notą księgową obciążamy tymi kwotami poszczególne wspólnoty mieszkaniowe.
Czy jest to działanie prawidłowe, czy też należałoby wystawić fakturę VAT i doliczyć VAT 23% do kwot zwracanych przez wspólnoty mieszkaniowe na nasz rachunek?