Pytanie
W marcu 2012 r. spółka cywilna została wniesiona aportem do spółki z o.o. W ramach aportu do sp. z o.o. weszły między innymi zobowiązania z tytułu nieopłaconych przez spółkę cywilną składek ZUS w związku z zatrudnianymi pracownikami. W listopadzie 2012 r. składki te zostały opłacone przez spółkę z o.o. (z rachunku bankowego sp. z o.o.).
Czy składki ZUS w części stanowiącej koszt płatnika związany z zatrudnieniem pracowników będzie stanowił koszt uzyskania przychodu, który można wykazać w zeznaniu rocznym wspólników (PIT-36) byłej spółki cywilnej?