Pytanie
Spółka X należy do grupy kapitałowej, w której jest zarówno spółką córką, jak i spółką matką. Wszystkie spółki sporządzają sprawozdanie jednostkowe wg MSR. Spółka matka (100% właściciel spółki) sporządza za rok 2012 sprawozdanie skonsolidowane, które publikuje na swojej stronie internetowej.
Czy taka publikacja pozwala na zwolnienie z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania przez spółkę X (posiadającą spółki zależne) zgodnie z MSSF 10 - warunek sporządzania sprawozdania, które jest publicznie dostępne?
Co należy rozumieć przez sformułowanie "publicznie dostępne" użyte w MSSF 10?