Pytanie
W dniu 24 maja 2013 r. Podatnik nabył od ANR działkę rolną o powierzchni 19,9883 ha. Na powyższe złożył wniosek o ulgę z tytułu nabycia z przeznaczeniem na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego do 100 ha. Organ w związku z powyższym wyjaśnia:
"Podatnik ww. działkę wcześniej dzierżawił od ANR i na powyższą nieruchomość miał przyznaną w/w ulgę. Dzierżawa zawarta była na 10 lat. Jednakże po 4 latach, tj. w 2012 r. Agencja wypowiedziała Panu X umowę dzierżawy na przedmiotową działkę rolną a podatnik musiała zwrócić organowi podatkowego całą ulgę obejmującą czteroletni jej okres."
Czy przysługuje podatnikowi ulga z tytułu nabycia działki rolnej, która była już przedmiotem dzierżawy?