Pytanie
Czy udziałowcy wspólnoty pastwiskowej (rolnicy) mogą wypłacić sobie środki pieniężne bez naliczania podatku od osób fizycznych za wykonaną pracę np. koszenie trawy zwózka siana, lub inne temu podobne prace.
Czy należy naliczyć PIT z umowy o dzieło np. za koszenie?
Nadmieniam że wspólnota ta funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Posiada osobowość prawną, zarząd, statut. Członkowie wspólnoty wnoszą swoją pracę.
Czy pieniądze wspólnoty pochodzące głównie z dotacji unijnych, a wypłacone udziałowcom za pracę podlegają w ogóle opodatkowaniu skoro udziałowcy są rolnikami?