Pytanie
Pytanie dotyczy wyliczenia dochodu w rodzinie w celu przyznania stypendium szkolnego. Matka samotnie wychowuje dwoje dzieci w wieku szkolnym. Jest po rozwodzie i ma ograniczone prawa rodzicielskie. W chwili obecnej przebywa na zwolnieniu lekarskim z tytułu załamania nerwowego. Jej dochodami są: zasiłek chorobowy, alimenty z funduszu alimentacyjnego i dochód z gospodarstwa rolnego. Wyliczony dochód przewyższa ustalony próg dochodowy - 351 zł netto. W rzeczywistości gospodarstwo to od wielu lat nie jest przez nią użytkowane, gdyż znajduje się na terenie innej gminy, dzierżawi go inny rolnik i żadnego dochodu z niego nie osiąga. Rodzina wymaga różnorodnej pomocy. W chwili obecnej matce nie starcza nawet na podstawowe rzeczy nie mówiąc już o książkach.
Czy w ramach obowiązujących przepisów istnieje możliwość nie zaliczania jej do ogólnego dochodu z tego gospodarstwa, który powoduje przekroczenie progu dochodowego?
Czy wójt gminy może wydać decyzję pozytywną po przeprowadzeniu np. wywiadu środowiskowego?