Pytanie
Spółdzielnia zamierza sprzedać pawilon handlowy. Przy jego budowie nie przysługiwało odliczenie podatku VAT, gdyż było to w roku 1980, a więc przed wejściem w życie ustawy o VAT. Przy wydaniu lokali użytkowych pierwszym najemcom, nie było związku z czynnościami opodatkowanymi. Od samego początku do dnia dzisiejszego lokale w tym pawilonie były wynajmowane. Na przestrzeni lat wiele razy zawierane były nowe umowy najmu. Również po wejściu w życie ustawy o VAT.
Czy w związku z tym przy sprzedaży tego pawilonu można zastosować stawkę VAT zwolnioną, uznając, że sprzedaż nie jest dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia?