Pytanie
W 2011 r. podatnik nabył w leasingu finansowym samochów osobowy o wartości 94.292,75 zł. Do naliczania amortyzacji podatkowj ustalił podstawę równą 20.000 euro, to jest 90.292,75 zł. Ponieważ był to środek już używany przyjął amortyzację 40% rocznie co dało miesięczną ratę amortyzacji 3009,76. Do końca 2012 r. spłacił 22.244,99 zł kapitału. W 2013 r. raty w części kapitałowej kształtowały się następująco: styczeń 1790,91 zł, luty 2013 r. 1807,38, w marcu 2013 r. 1861,67 zł, w kwietniu 2013 r. 1841,12 zł, w maju 2013 r. 1869,54 zł, w czerwcu 2013 r. 1875,24 zł.
Jak obliczyć raty amortyzacji podatkowej w 2013 r.?
Ministerstwo Finansów już nie pozostawia wątpliwości, że nowe uregulowania prawne dotyczace obowiazku zmniejszania kosztów o nie zapłacone faktury odnoszą się również do zakupów w leasingu finansowym.