Pytanie
W związku z art. 15b u.p.d.o.p. dotyczącym korekty kosztów w przypadku nieopłacenia faktury proszę o przedstawienie możliwego sposobu postępowania w przypadku zakupu środka trwałego w leasingu finansowym, na podstawie poniższego przypadku.
1. 3 czerwca 2013 r. - wpłata pierwszej raty za maszynę zakupioną w leasingu finansowym: 71.871 zł;
2. 18 czerwca 2013 r. - faktura dokumentująca zawarcie umowy leasingowej na zakup maszyny: 718,714 zł wartość przedmiotu leasingu. Do zapłaty: VAT oraz pierwsza rata kapitałowa 71.871 zł (zapłacono 3 czerwca 2013 r.) w terminie 28 czerwca 2013 r.
3. 2 lipca 2013 r. - przyjęcie środka trwałego.
4. Sierpień 2013 r. - amortyzacja podwyższona współczynnikiem 2: 17.461 zł.
5. 1 sierpnia 2013 r. - nota leasingowa z kolejną ratą kapitałową: 11.184 zł z terminem płatności 8 sierpnia 2013 r., zapłacona 14 sierpnia 2013 r.
6. 21 sierpnia 2013 r. - nota leasingowa z kolejną ratą kapitałową: 11.184 zł z terminem płatności 5 września 2013 r., niezapłacona w sierpniu 2013 r.
Czy można przyjąć generalną zasadę, że w kosztach rozliczam amortyzację do wysokości opłaconych rat kapitałowych?
Czy termin płatności raty leasingowej ma jakieś znaczenie przy ustalaniu kosztów?