Pytanie
Firma na organizowanych przez nią konferencjach tematycznych rozdaje materiały związane z jej tematem, np. na nośniku USB, którego wartość jednostkowa przekracza 10 zł. Również w ramach działań marketingowych rozdawane są prezenty o wartości jednostkowej do 10 zł, a czasem przekraczającej tę wartość. Firma nie prowadzi ewidencji obdarowanych osób.
Czy w takich sytuacjach należy naliczać VAT?
Jeśli tak, to w jakiej wysokości?
Czy wysokość naliczonego VAT zależy od stawki VAT jaką jest opodatkowany prezent?
Czy naliczając VAT należy wystawić fakturę wewnętrzną?
W jakiej pozycji deklaracji VAT ujawnia się VAT naliczony w takiej sytuacji?
Czy w przypadku ujęcia zakupu prezentów na koncie kosztów niebędących kosztem uzyskania przychodu również należy naliczyć VAT?
Czy przy zakupie niebędącym kosztem uzyskania przychodu można odliczyć VAT?