Pytanie
Czy przed każdą umową na czas nieokreślony (zawartej po umowie na czas określony) należy wystawić świadectwo pracy?
Z pracownikiem zawarto umowę na czas określony np. 7 miesięcy, następnie zawarto umowę na czas nieokreślony.
Kiedy należy wystawić świadectwo pracy?
Z pracownikiem zawarto umowę na czas określony np. 7 miesięcy, następnie umowę na 2 lata, a po dwóch umowach zawarto umowę na czas nieokreślony.
Kiedy należy wystawić świadectwo pracy?
Jak w świadectwie pracy wystawionym po umowie na czas określony (a stosunek pracy będzie kontynuowany) należy uzupełnić informacje o urlopie wykorzystanym i niewykorzystanym. Jak rozliczyć ekwiwalent w takiej sytuacji?
Rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę na czas określony po 10 miesiącach współpracy.
Czy pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy jeśli nie napisze pisma z prośbą o jego wystawienie?
Rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony.
Czy pracownikowi należy wystawić świadectwo pracy jeśli nie napisze pisma z prośbą o jego wystawienie?