Pytanie
Czy prowadząc sprzedaż dań gotowych typu kebaby, zapiekanki, hot-dogi, lody, pizza, frytki, soki z przyczepy gastronomicznej można korzystać z 5% stawki VAT (PKWiU 10.85)?
Do tej pory na wszystkie ww. produkty stosowano 8% stawkę VAT jako świadczenie usług gastronomicznych. Jednakże po analizie Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 maja 2013 r. (IPPP1/443-187/13-2/AS) z wydaje nam się, że można w tym wypadku zastosować 5% stawkę VAT i zakwalifikować sprzedaż wymienionych dań jako dostawę towarów, a nie jako świadczenie usług. Przy przyczepie nie ma miejsc do konsupcji (stolików) ani obsługi kelnerskiej.