Pytanie
W 2006 r. pracownikowi samorządowemu został udzielony urlop bezpłatny w oparciu o przepisy k.p. Na urlopie bezpłatnym podjął pracę w innym zakładzie pracy (bez porozumienia pracodawców) - w tym czasie uzyskał staż uprawniający do nagrody jubileuszowej (25 lat). W trakcie urlopu bezpłatnego i zatrudnienia w innej firmie, w listopadzie 2007 r. pracownik uzyskał mandat poselski. Pracownik przerwał dotychczasowy urlop bezpłatny, gdyż został mu udzielony obligatoryjny urlop bezpłatny w oparciu o ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Po zakończeniu kadencji i braku ponownej reelekcji, na podstawie art. 31 ustawy o mandacie posła i senatora, pracownik został ponownie zatrudniony u pracodawcy samorządowego.
Po powrocie, pracownik domaga się wypłaty nagrody jubileuszowej za 25 lat stażu pracy, który minął mu w okresie zatrudnienia na urlopie bezpłatnym udzielonym w oparciu o k.p. Pracodawca odmawia, argumentując iż w chwili osiągnięcia odpowiedniego stażu pracy, pracownik był zatrudniony i świadczył pracę u innego pracodawcy. Należy dodać, iż zbliża się 30-lecie stażu pracy tego pracownika (zostało mu pół roku).
Czy odmowa wypłaty nagrody za 25 lat stażu była słuszna?
Jeśli nie, to czy pracodawca może skutecznie powołać się na zarzut przedawnienia, bądź wypłacić pracownikowi nagrodę za 25 lat stażu pracy, a nagrodę za 30 lat stażu pracy tylko w wyrównaniu, gdyż wypłata obu tych nagród następuje w okresie 12 miesięcy?
Wypłata nagrody jubileuszowej nie jest powiązana z jakimiś odmiennymi regulacjami niż przewidziane dla pracowników samorządowych.