Pytanie
Czy z funduszy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracodawca może finansować np bony dla pracownic z okazji dnia kobiet lub czy można finansować imprezę dla ogółu pracowników mającą charakter branżowy?
Jak należy postąpić ze świadczeniami z ZFŚS w sytuacji, gdy jeden pracownik zatrudniony jest na dwóch różnych umowach o pracę?
Czy w takiej sytuacji należy mu wypłacić np. podwójne dofinansowanie na tzw. wczasy pod gruszą lub bony w podwójnej wysokości?
Pracownik zatrudniony jest na pełnym etacie i na 1/4 etatu.