Pytanie
Czy możemy pracownikowi, osobie niepełnosprawnej z Lit R w ramach IPRu (pomoc ta nie stanowiłaby pomocy de minimis) przyznać stały ryczałt kilometrów np 300/500 km co miesiąc, na dojazdy do pracy z innej miejscowości. Ryczałt byłby liczony w oparciu o przepisy dotyczące delegacji.
Czy pracownik musi na koniec miesiąca składać jakieś dodatkowe oświadczenie o ilości przejechanych kilometrów?
Z założenia ryczałt pokrywałby tylko część kosztów dojazdu do pracy.
Czy przyznanie takiego ryczałtu ma jakieś konsekwencje na gruncie przepisów u.p.d.o.f. o kosztach uzyskania ze stosunku pracy?