Pytanie
Czy pracownik może wystąpić na wniosku o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, w którym różne będą godziny rozpoczynania pracy?
Czy zaproponowany przez pracownika rozkład czasu pracy pomimo tego, że narusza dobę pracowniczą, jest dopuszczalny?
W wniosku zostały umieszczone następujące godziny pracy:
Poniedziałek: od 13:00 do 21:00
Wtorek: od 13:00 do 21:00
Środa: od 08:00 do 16:00
Czwartek: od 08:00 do 16:00
Piątek: od 08:00 do 16:00
Pracownik zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy.
Jakie informacje powinny znaleźć się w takim wniosku?
Czy taki indywidualny system czasu pracy może być zawierany czasowo, np. od października 2012 r. do czerwca 2012 r.? Indywidualny rozkład czasu pracy jest związany z rozpoczęciem roku akademickiego pracownika.