Pytanie
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy zostało wypłacone pracownikowi przez komornika w kwocie brutto pomniejszone o podatek dochodowy. ZUS w czasie kontroli stwierdził, że spółka powinna złożyć korekty deklaracji ZUS za miesiące, w których komornik dokonał wypłaty wynagrodzenia, odprowadzić składki ZUS oraz podać pracownikowi kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne, które w tej sytuacji pracownik musi samodzielnie wpłacić do ZUS.
Czy pracownik ma prawo w zeznaniu rocznym za rok, w którym otrzymał wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, uwzględnić składki ZUS na ubezpieczenie społeczne (pracodawcy i pracownika, które miał obowiązek odprowadzić pracodawca w poszczególnych miesiącach wypłat dokonanych przez komornika), mimo nieprzekazania przez pracodawcę (byłego już) informacji PIT-11 i w sytuacji gdy pracodawca nie dokonał stosownych korekt deklaracji i nie wykazał należnych składek?