Pytanie
Pracownik nie został dopuszczony do pracy na mocy orzeczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku. Inne stanowisko nie wchodzi w rachubę. Wręczyliśmy pracownikowi wypowiedzenie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia bez wynagrodzenia (wobec braku możliwości świadczenia pracy).
Czy w takiej sytuacji pracownik jest ubezpieczony do końca okresu wypowiedzenia mimo, że nie świadczy pracy i nie otrzymuje wynagrodzenia?
Jak wyglądać będzie płacenie składek na ubezpieczenia i kto będzie ich płatnikiem?
I czy okres wypowiedzenia powinien być traktowany jako okres składkowy?
Czy pracodawca ma tu możliwość wyboru i może płacić wynagrodzenie, jeśli pracownik nie jest zdolny do świadczenia pracy?