Pytanie
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do 30 kwietnia 2015 r. z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia korzystała z urlopu wychowawczego, a na chwilę obecną z urlopu wychowawczego do dnia 15 kwietnia 2015 r. Pracownica jest zatrudniona na stanowisku pracownik biurowy. W dniu 15 stycznia 2014 r. poinformowała, że złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu i zamierza wrócić do pracy w dniu 1 lutego 2014 r. Usługi, które sa świadczone przez pracodawcę wymagają zaufania do pracownika. Biorąc pod uwagę fakty z przeszłości pracodawca całkowicie utracił zaufanie do pracownicy. Pozostali pracownicy także nie wyobrażają sobie pracy z tą pracownicą w chwili powrotu do pracy.
W jaki sposób można rozwiązać umowę o pracę z pracownicą?
Pracodawca ma świadomość, że jest zobowiązany przyjąć jej wniosek o obniżenie czasu pracy oraz że pracownica jest chroniona w tym czasie. Pracodawca zatrudnia 6 osób.
Czy likwidując jej etat (jej obowiązki po pójściu na macierzyński i wychowawczy przejął sam pracodawca) można skutecznie rozwiązać umowę o pracę?
Czy też z braku możliwości rozwiązania umowy o pracę trzeba (mimo zmiany czasu pracy na jej wniosek) dalej płacić jej wynagrodzenie z całego etatu?
Czy jest możliwość, aby jeśli już zajdzie taka konieczność płacić jej wynagrodzenie bez świadczenia pracy?
W jaki sposób pracodawca może rozwiązać powyższy problem?