Pytanie
Czy w regulaminie pracy można dokonać poniższego zapisu odnośnie miejsca pracy Pracowników firmy: "W związku z rodzajem pracy i jej organizacją poszczególne grupy Pracowników wykonują pracę w siedzibie Pracodawcy lub w:
1. siedzibie Klienta Pracodawcy,
2. domu Pracownika,
3. innym miejscu wyznaczonym przez Klienta Pracodawcy"?
Pracodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę, ale są oni wysyłani do pracy do klientów i dany klient kieruje pracowników do pracy znowu u swoich klientów.
Czy powyższy zapis byłby właściwy?
Pracodawca zatrudnia także pracowników, którzy kilka dni w miesiącu pracują w swoim domu, a kilka dni w miesiącu pracują w siedzibie pracodawcy, ale nie na podstawie umowy o telepracę, tylko na podstawie normalnej umowy na czas nieokreślony.
Czy w taki sposób może być wykonywana praca i dla tych pracowników będzie powyższy zapis w regulaminie pracy również właściwy?