Pytanie
Pracodawca (jednostka niebudżetowa) planuje wprowadzić nagrodę jubileuszową, którą pracownicy otrzymywaliby raz na 5 lat, od piątego roku stażu pracy w firmie, i która byłaby wypłacana w liście płac następującej po dacie osiągnięcia wymaganego stażu. W związku z koniecznością umieszczenia odpowiednich zapisów w regulaminie wynagradzania pojawiło się kilka wątpliwości:
1. Czy może to być określona kwota, taka sama dla wszystkich pracowników (np. 2000 zł)?
2. Czy pracodawca ma obowiązek doliczyć do stażu pracy okres urlopu wychowawczego, ze względu na art. 1865 k.p., czy, ponieważ są to wewnętrzne uregulowania, może zastosować zapis wykluczający przy obliczaniu stażu pracy czas przebywania na tym urlopie?
3. Czy pracownikom, którzy osiągnęli już pięć lat stażu pracy przed wprowadzeniem tego zapisu należy również wypłacić taką nagrodę? Czy dopiero kiedy przekroczą 10 lat stażu pracy?