Pytanie
Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka budżetowa zobowiązany jest tworzyć ZFŚS. Corocznie tworzony jest odpis podstawowy oraz dodatkowo zwiększony odpis z uwagi, iż z funduszu korzystają również byli pracownicy urzędu tj. emeryci. Z okazji Świąt Wielkanocnych pracodawca zamierza wypłacić pracownikom i emerytom środki finansowe. Zgodnie z ustawą obowiązuje kryterium socjalne, dlatego na podstawie złożonych oświadczeń o dochodach za ubiegły rok podzielono wsparcie finansowe na trzy grupy. Pierwsza grupa np. 400 zł, druga grupa 300 zł, trzecia grupa 200 zł. Po złożonych oświadczeniach przez emerytów okazuje się, że wszyscy emeryci znajdą się w pierwszej grupie.
Czy można dla emerytów ustalić inną kwotę wsparcia finansowego na święta np. 150 zł?
Odpis na emerytów jest znacznie mniejszy niż na pracownika.
Czy będzie to zgodne z ustawą, skoro regulamin ZFŚS uwzględnia również emerytów i pracodawca zwiększa odpis podstawowy?