Pytanie
Zgodnie z art. 131 § 1 k.p. "tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w okresie rozliczeniowym". W firmie obowiązuje miesięczny okres rozliczeniowy.
Czy przedstawiona poniżej praca (1 pracownika) we wrześniu -20 dni robocze (160 godz.) właściwie interpretuje zapis art. 131 k.p.?
I tydzień pracy - 40 godz. 16 godz. nadliczbowych = 56 godzin
II tydzień pracy - 40 godz. 8 godz. nadliczbowych 8 godz. praca w wolną sobotę = 56 godz.
III i IV tydzień -praca po 40 godz.
W sumie w miesiącu liczba godzin wyniosła 192. Przeciętny czas pracy w tygodniu wyniósł 48 godz.