Pytanie
Pracownik samorządowy zatrudniony w urzędzie gminy od 4 czerwca 2007 r. miał przyznany dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 5% od dnia 1 lipca 2012 r. W miesiącu sierpniu 2012 r. dostarczył zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z datą 20 lipca 2012 r. o pobieraniu stypendium w okresie od 2 listopada 2006 r. do 31 maja 2007 r.
Czy na pracodawcy ciąży obowiązek wyrównania dodatku od 1 grudnia 2011 r. (mimo braku dokumentów w aktach), czy należy zwiększyć dodatek za staż od 1 grudnia 2012 r. do 6%?