Pytanie
Pracownikowi samorządowemu od lutego 1999 r. przez pomyłkę wypłacano dodatek stażowy zaniżony o 1%.
Czy należy wypłacić zaległy dodatek wraz z odsetkami za cały okres tj. od miesiąca lutego 1999 r., czy też może za 3 lata wstecz, czyli za tyle ile wynosi okres przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy (zgodnie z art. 291 k.p.)?
W przypadku wypłaty dodatku za okres 3 lat wstecz, jak należało by liczyć okres przedawnienia tzn. jeżeli wypłaty dokonamy 10 czerwca 2012 r., to pierwszym należnym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie z 10 czerwca 2009 r.?
Jeżeli pracownik złoży oświadczenie, iż odstępuje od roszczeń z tytułu odsetek, to czy pracodawca wówczas bez konsekwencji prawnych może nie wypłacić należnych odsetek?