Pytanie
Pracodawca podpisał umowę z uczennicą (pełnoletnią) w celu przygotowania zawodowego na czas nieokreślony. Nauka zawodu trwała do 31 sierpnia 2013 r. Uczennica zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w dniu 30 sierpnia 2013 r. W maju 2013 r. uczennica urodziła dziecko i do maja 2014 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. W kwietniu 2014 r. złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego na okres dwóch lat po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.
Czy po zakończeniu nauki zawodu umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego przekształciła się w umowę o pracę?
Czy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownicy urlopu wychowawczego?
Czy może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą mimo, że złożyła wniosek o urlop wychowawczy?