Pytanie
Ojciec zawarł z córką umowę, na podstawie której będzie kupował w jej imieniu i na jej rzecz materiały budowlane do określonej kwoty. Córka zobowiązała mu się tę kwotę zwrócić. Materiały ojciec kupował bezpośrednio za gotówkę. Nie nastąpiło fizyczne przekazanie pieniędzy na rzecz córki. Córka potraktowała tę czynność jako umowę pożyczki, złożyła deklarację PCC i zapłaciła podatek. Po kilku miesiącach w trakcie czynności sprawdzających, dotyczących pochodzenia wydatków na budowę, powołała się na tę pożyczkę. Urząd chce wymierzyć PCC wg stawki 20% (art. 7 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.).
Czy w takiej sytuacji opisana czynność jest pożyczką czy zleceniem?