Pytanie
Spółka z o.o. nabyła wierzytelność od osoby fizycznej na podstawie umowy przelewu (cesji) wierzytelności. Wierzytelność dotyczyła udzielonej przez tą osobę fizyczną pożyczki innej spółce z o.o., w której ta osoba była wcześniej udziałowcem. Wierzytelność została wyceniona wg ceny, jaką zawarła ta osoba fizyczna ze spółką tzn. wg wartości nominalnej pożyczki plus odsetki należne na dzień nabycia wierzytelności. Spółka nasza zapłaciła za nabycie tej wierzytelności całą kwotę należną osobie fizycznej zgodnie z umową przelewu (cesji) wierzytelności. W naszych księgach nabyta wierzytelność figuruje jako należność od obcej spółki.
Czy nasza spółka ma obowiązek sporządzenia PIT-8C?
Jeśli tak, to jakie żródło dochodu mamy wskazać i jak ewentualnie ustalić koszt uzyskania?