Pytanie
Czy potrzebny jest CMR, jeżeli:
Firma zarejestrowana jako podatnik VAT UE dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla odbiorców z krajów UE również posiadających właściwy dla nich NIP UE. Kontrahent z UE przesyła zamówienie na wybrany towar drogą elektroniczną i wskazuje miejsce dostawy, które znajduje się na terytorium RP. Podatnik dostarcza towar za pośrednictwem wynajętego przewoźnika do miejsca, na terenie Polski, wskazanego przez nabywcę.
Czy w tym przypadku wystarczającymi dokumentami potwierdzającymi WDT są:
1) list przewozowy otrzymany od przewoźnika z adnotacją z miejsca składowania "przyjęto bez sprawdzania do dalszego transportu"
2) dokument potwierdzający zapłatę za towar
3) kopia faktury z dopiskiem "towar i dokument odebrano pod względem jakościowym i ilościowym" potwierdzona przez odbiorcę
4) specyfikacja poszczególnych sztuk towaru?