Pytanie
Dłużnik nie uregulował nalezności w terminie 150 dni i był zobowiązany do korekty odliczonej kwoty VAT wynikającej faktury. Jednak w miesiącu, w którym był zobowiązany do korekty, podpisał porozumienie z którego wynika, że termin płatności za faktury został przedłużony.
Czy w związku z tym dłużnik nadal jest zobowiązany do korekty deklaracji VAT w zakresie podatku naliczonego?
Czy porozumienie między dłużnikiem a wierzycielem o zmianie terminu płatności czy rozłożeniu płatności na raty jest wystarczjące, aby nie stosować ulgi za złe długi po stronie dłużnika?