Pytanie
Spółka z o.o. jest spółką zależną (w 100%) od spółki dominującej, która 28 lutego 2007 r. została przejęta przez innego właściciela (nowy właściciel ma 96% udziałów w naszej spółce dominującej). Właściciel spółki dominującej ma inny rok obrachunkowy niż nasza spółka i spółka dominująca, od której my jesteśmy zależni w 100% (właściciel przejmujący ma rok obrachunkowy równy kalendarzowemu, my z kolei rok od 1 maja 2007 r. do 31 kwietnia 2008 r.). Ponadto właściciel sprawozdania prezentuje wg MSR.
Czy pomimo obowiązkowego badania na koniec obowiązującego nas roku obrachunkowego powinniśmy sporządzić sprawozdania finansowe za czas połączenia, tj. 28 lutego - 31 grudnia 2007 r. i poddać je badaniu (czy przeglądowi przez biegłych)?
Przejęta spółka dominująca sporządza sprawozdania skonsolidowane.
Czy powinniśmy być badani przez tych samych audytorów co przejęta spółka dominująca i właściciel spółki dominującej? Czy nasze sprawozdania finansowe muszą obejmować okres 28 lutego -31 grudnia 2007 r. (nie mamy odrębnie rozliczonego dnia 28 lutego 2007 r.), czy możemy uwzględnić dane za cały rok?
Nasza spółka z o.o. od 3 lat rozlicza się z urzędem skarbowym w sposób uproszczony (wpłacając 1/12 comiesięcznej zaliczki).
Jak podejść do ujęcia podatku w sprawozdaniu finansowym - na bazie płaconych zaliczek, czy obliczyć podstawę opodatkowania za wspomniany okres 28 lutego -31 grudnia 2007 i ująć tą wielkość w sprawozdaniach finansowych?