Pytanie
Czy polska spółka z o. o., nabywając towar z Rosji, który bezpośrednio jedzie do odbiorcy na Litwie, jest zobowiązana do wykazania tej transakcji w deklaracji VAT?
Czy jest to operacja trójstronna, jeśli wystawca z Rosji nie umieścił na invoice za sprzedaż towaru NIP?
Czy jest to import usług tylko dla odbiorcy z Litwy, a polska spółka z o. o. nie wykazuje tej transakcji w deklaracji VAT?
Czy można sprzedać ten towar ze stawką 0% na Litwę w sytuacji, gdy spółka polska nie posiada dokumentu SAD, ponieważ towar nie przyjechał do Polski, ale bezpośrednio na Litwę?