Pytanie
Otrzymaliśmy fakturę proformę od klienta z Chin. Na ww. proformie widnieje zapis, iż odbiorcą przelewu jest osobą fizyczna (numer konta osoby fizycznej), a w danych do przelewu nie możemy wpisywać nazwy firmy widniejącej na fakturze proforma. Oprócz tego, w danych do przelewu nie możemy powoływać się na numer proformy - a w miejscu tytułem zostawić nieopisane pole.
Czy polska spółka z o. o. może zapłacić za taką proformę na inne konto niż wystawca faktury?
Raczej nie zdarza się tak, aby odbiorcą zapłaty była osoba fizyczna albo inna firma niż wystawiająca fakturę.