Pytanie
Mam pytanie związane z komentarzem Panów Bartosiewicza i Kubackiego pt.: "Nowe PKWiU a VAT. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych". W komentarzu można przeczytać:
"Tak więc zwolnienie przysługuje tylko podmiotom, które:
1) będąc osobami fizycznymi, same są przedstawicielami tych zawodów;
2) działają w ramach spółek osobowych, w ramach których większość to takie osoby;
3) zatrudniają takie osoby.
Przykładowo, spółka z o.o. wykonująca usługi pielęgniarskie, która nie zatrudnia żadnych pielęgniarek, a pracują one jedynie w ramach kontraktów, nie będzie korzystać ze zwolnienia."
Co autorzy mieli na myśli w określeniu "zatrudniają takie osoby"?
Jakie osoby?
Czy dotyczy to podpisanej umowy o pracę z lekarzem?
Czy zatem spółka z o.o., która nie jest ZOZ-em, swiadzcząca usługi medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia poprzez członka zarządu, który nie ma ze spółką umowy o pracę, a jedynie otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania do pełnienia funkcji członka zarządu, ma prawo do zastosowania zwolnienia?
Inna sytuacja: spółka komandytowa niebędąca ZOZ-em chce świadczyć usługi rehabilitacyjne we własnym lokalu. W związku z tym będzie zatrudniać rehabilitantów do wykonywania usług rehabilitacyjnych.
Czy zatrudnienie rehabilitantów upoważnia spółkę do skorzystania ze zwolnienia z VAT?