Pytanie
Jesteśmy spółką z o. o., zajmującą się dostarczaniem wody, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, wywozem nieczystości stałych i płynnych a także dostawą ciepła. Uzyskujemy również przychody z tytułu najmu pomieszczeń. W umowach najmu jakie zawarliśmy z najemcami znajduje się zapis:
"4. Oprócz czynszu Najemca zwracał będzie Wynajmującemu:
a) ryczałt w wysokości ... zł. netto miesięcznie za zużycie energii elektrycznej,
b) ryczałt w wysokości ... zł. netto miesięcznie za zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
c) ryczałt w wysokości ... zł. netto miesięcznie za wywóz nieczystości stałych.
Należności określone w ust. 4 lit. a, b, c płatne będą miesięcznie z góry wraz z czynszem"
Nasza spółka na podstawie powyższych zapisów wystawia faktury VAT na najemców, fakturując czynsz (ze stawką 23%) w osobnej pozycji i każdą z pozycji, o których mowa w pkt 4 umowy w osobnej pozycji (ale na jednej fakturze z czynszem), stosując:
1) dla czynszu stawkę VAT 23%
2) dla ryczałtu za zużycie energii elektrycznej stawkę VAT 23%,
3) dla ryczałtu za zużycie wody i odprowadzanie ścieków stawkę VAT 8%,
4) dla ryczałtu za wywóz nieczystości stałych stawkę VAT 8%.
W świetle powyższego, mam pytanie: czy prawidłowo postępujemy naliczając podatek VAT w stawce 8% w stosunku do zużycia wody i odprowadzania ścieków a także wywozu nieczystości stałych, będąc jednocześnie podmiotem, który świadczy usługi właśnie w tym zakresie?
Czy też powinniśmy pominąć fakt, iż jesteśmy dostawcą świadczeń o których mowa w pkt 4 b) i c) umowy i do ryczałtów za zużyte usługi naliczać podatek VAT jak w usłudze podstawowej, tj. 23%?