Pytanie
Jako firma posiadam umowę o współpracy z firmą francuską. Na mocy tej umowy i jej wykonywania francuski partner wypożyczył mi urządzenie do przeprowadzania prób u potencjalnych klientów. Na tej podstawie została mi wystawiona faktura. Ponadto faktura za wypożyczenie została wystawiona w taki sposób, że płacimy tylko za transport (82 EUR) natomiast na wypożyczenie uzyskaliśmy rabat w pełnej kwocie (897,86 EUR).
Czy taka transakcja stanowi dla mnie import usług?
Od której kwoty naliczyć VAT?