Pytanie
Polski podatnik wystawił polskiemu podatnikowi fakturę za usługę transportowa w PLN. Do przeliczenia wartości na fakturze usługobiorca, zgodnie z życzeniem usługodawcy, zastosował kurs euro z dnia załadunku. Faktura wystawiana została po wykonaniu usługi. Księgowość dla celów podatkowych zmieniła kurs na ostatni dzień roboczy przed wystawieniem faktury.
Czy mogę w trakcie roku zmienić zasadę, że dniem wykonania usługi jest dzień załadunku i wystawiać faktury dzień po załadunku art. 31a ust. 2 u.p.t.u.?