Pytanie
Jesteśmy serwisem napraw blacharskich. Wystawiamy faktury w ten sposób, że faktura za naprawę wystawiana jest na właściciela samochodu, ale płatnikiem jest ubezpieczyciel. Na fakturach takich napisane jest, że jest to naprawa blacharska, bez wyszczególniania towarów. Jeden z ubezpieczycieli zażądał skorygowania kilku faktur z 2012 r. i wystawienia ich jeszcze raz ze szczegółowym wymienieniem towarów, gdyż inaczej nie dokona płatności.
Czy można tak postąpić i wystawić korekty w październiku 2013 r. oraz umieścić w październikowym rejestrze VAT, VAT z tytułu korekt oraz "nowych" faktur, mimo iż wiadomo, że w 2013 r. nie miała miejsca żadna sprzedaż, a korekty i kolejne faktury wystawiane są tylko po to, by odzyskać zapłaty od ubezpieczyciela?