Pytanie
Otrzymałam zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, w którym jest opisane, że jest to jedna bryła konstrukcyjna, jeden rząd siedzeń, podrodzaj pojazdu - VAN z adnotacją "pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla wymagań określonych w art. 86a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u."
Ponieważ takiego artykułu w ustawie o VAT nie ma na dzień dzisiejszy, to moje pytanie brzmi, czy stacja diagnostyczna prawidłowo udokumentowała adnotacje na zaświadczeniu, czy mogę odliczać podatek VAT w takim przypadku?
Jeśli adnotacje na zaświadczeniu są nieprawidłowe, to co powinno być napisane, abym mogła prawidłowo odliczać podatek naliczony od zakupu paliwa do takiego samochodu?