Pytanie
Spółka z o. o. świadczy usługi budowlano-montażowe. Zawarliśmy kontrakt na Litwie na budowę zakładu produkcyjnego (miejsce opodatkowania na Litwie). Jesteśmy zarejestrowani na Litwie na potrzeby podatku VAT. Gro zakupów dokonujemy podając litewski NIP, jednak czasem pracownicy robiąc drobne zakupy w kraju podają polski NIP i wywożą towar firmowym samochodem od razy na terytorium Litwy.
Czy mamy możliwość odliczyć VAT zawarty w tych fakturach?
Czy powinniśmy rozpoznać WDT dla naszej firmy z litewskim NIP, a na Litwie rozpoznać WNT od naszej firmy z polskim NIP? J
eśli tak, to jakie dokumenty powinniśmy stworzyć, aby spełnić warunki uznania za WDT?
Czy wystarczy oświadczenie dołączone do faktury, na którym umieścimy informacje, o których mowa w art. 42 ust. 4 u.p.t.u.?
Otrzymanie towaru potwierdzi kierownik kontraktu (nasz pracownik).