Pytanie
Spółka jest organizatorem loterii i wystawia fakturę VAT (23%) na swoje wynagrodzenie, w które wliczone są m.in. koszty zakupu nagród. Problem stanowi odliczenie VAT od nabycia nagród - samochodów osobowych. Wydawałoby się, że wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2011 r., I FSK 1014/10 wyjaśnia wątpliwości. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2011 r., IPPP1-443-842/11-3/ISz, wskazuje na zmianę podstawy prawnej od 1 stycznia 2011 r. "zasadą jest, że w przypadku nabycia samochodów osobowych (...) wykorzystywanych na potrzeby opodatkowanej działalności podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ograniczonej wysokości. Natomiast to ograniczone prawo nie ma zastosowania (...) w przypadkach gdy nabywane samochody są odsprzedawane jako przedmiot działalności podatnika. Użyte (...) sformułowanie «przedmiotem działalności podatnika» w zestawieniu z dalszą częścią zdania «jest odsprzedaż tych samochodów» nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym, lecz w kontekście zadysponowania konkretnym pojazdem w ściśle określony sposób. Mówiąc o przedmiocie działalności podatnika, przepis ten wiąże go jednocześnie z odsprzedażą konkretnych pojazdów poprzez użycie wyrazu «tych», przy czym ich odsprzedaż jest jedyną okolicznością, która uzasadnia jego zastosowanie".
Wyrok NSA argumentował "Nieuzasadnionym ekonomicznie byłoby bowiem różnicowanie - w zakresie prawa odliczenia podatku naliczonego - sytuacji prawnej podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na nabywaniu samochodów (...) w celu ich odprzedaży oraz podatników, których przedmiotem działalności jest nabywanie tych pojazdów w celu realizacji innych form ich zbycia. Bezpodstawnym zatem byłoby pozbawianie spółki pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabywania przez nią samochodów osobowych, które jako towary o charakterze obrotowym, przeznaczone są do zbycia w ramach wykonywanych przez podatnika opodatkowanych czynności usługowych".
Proszę o stanowisko eksperta.