Pytanie
Spółka z o.o. eksportuje warzywa i owoce do Rosji. Transport jedzie przez Litwę i tam następuje odprawa celna. Firma litewska, wystawiająca dokumenty odprawy SAD, obciąża nas fakturą za koszty odprawy celnej, wystawiając nam fakturę VAT - jedną w miesiącu. Faktura wystawiona jest w euro i nie ma naliczonego VAT - w pozycji VAT wpisane jest zero.
Czy spółka ma obowiązek potraktowania tej usługi jako import usług i wystawienia faktury wewnętrznej oraz wykazania w deklaracji VAT?
Jeśli tak, to z jaką stawką podatku VAT?
Usługa dotyczy eksportu towarów.
Czy stosujemy stawkę 0%, tak jak przy eksporcie?