Pytanie
Osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce uzyskała w 2013 r. dochody z działalności sportowej w Rumunii (3 miesiące pracy trenera drużyny sportowej) oraz dochody z działalności sportowej w Katarze (4 miesiące pracy trenera drużyny sportowej). W Polsce nie osiągnęła żadnych dochodów w 2013 r. W Katarze podatek dochodowy wynosi 0%.
Czy osoba ta musi złożyć zeznanie podatkowe za 2013 r. i zapłacić podatek?
Jeżeli tak, to jaki to ma być PIT?
Jak obliczyć podatek?
Czy osoba ta może rozliczyć się wspólnie z żoną