Pytanie
Firma zajmująca się obrotem nieruchomościami podatnik VAT świadczy usługi na rzecz osób fizycznych i wszystkie swoje transakcje sprzedaży dokumentuje fakturami. W związku z tym korzysta ze zwolnienia z obowiązku zainstalowania kasy fiskalnej pkt 25 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Prowadzi również działalność reklamową na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz usługi pośrednictwa finansowego (usługi świadczone na rzecz banku - pośrednictwo przy udzielaniu kredytów hipotecznych), czyli usługi niepodlegające ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. W br. wykonano usługi reklamy na rzecz osób fizycznych. Obroty firmy przekraczają 140.000 zł. W poprzednim roku podatkowym sprzedaż na rzecz osób fizycznych z tytułu usług nieruchomości wyniosła 122.400 zł (100%) oraz na rzecz podmiotów gospodarczych 23.500 zł.
Czy możemy nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych na podstawie § 3 ust. 1 powyższego rozporządzenia?