Pytanie
Czy wymienione instalacje energetyczne:
1. kocioł wodny - szt. 2 opalany paliwem gazowym i/lub olejowym o łącznej wydajności cieplnej 0,34 MW,
2. agregaty prądotwórcze o mocy 20 kV, 3 x 100 kV, 350 kV eksploatowane w jednym zakładzie, ale na różnych obiektach (czy moc cieplną rozpatrujemy łącznie, czy oddzielnie dla każdego urządzenia?)
wymagają zgłoszenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia - dalej r.i.e.w.z. - i będą wymagały zgłoszenia wraz ze zmianą rozporządzenia od 1 stycznia 2011 r.?
Czy pochodnia spalania nadmiaru biogazu z procesu fermentacji metanowej osadów w zamkniętej komorze fermentacji jest instalacją wymagającą zgłoszenia?