Pytanie
W kwietniu 1994 r. została utworzona spółka cywilna (dwóch wspólników). W grudniu 2001 r. została zawarta umowa spółki jawnej (przekształcenie obligatoryjne ze spółki cywilnej na jawną). Od 2007 r. spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Po sporządzeniu przez audytora raportu i opinii z badania, firma wraz ze sprawozdaniem finansowym za dany rok i uchwałą o podziale zysku, przesyła dokumenty do sądu wraz z formularzem KRS- Z30. Głównym przedmiotem działalności firmy jest sprzedaż tekstyliów domowych. Zgodnie z umową spółki oraz wpisem do KRS lista przedmiotów działalności spółki zawiera 13 pozycji, a rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
Chcemy rozszerzyć działalność.
Czy w tej sytuacji po zmianach w ustawie o KRS od 1 grudnia 2014 r., aby dodać kolejny przedmiot działalności należy sporządzić tylko aneks do umowy spółki?
Czy powinniśmy złożyć formularze KRS-Z1 i KRS-ZN oraz KRS-ZM oraz dołączyć aneks do umowy spółki?
Czy należy złożyć wniosek o wpis informacji o dniu kończącym rok obrotowy?