Pytanie
Czy po zmianach ustawy VAT od 1 kwietnia 2014 r. samochody, których konstrukcja (art. 86a ust. 9 u.p.t.u.) wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne, powinny być zgłoszone na druku VAT-26 oraz czy musi być do nich prowadzona ewidencja?
Jak należy rozumieć użycie do celów niezwiązanych z działalnością użycie nieistotne?