Pytanie
Czy po wykonaniu prac rekultywacyjnych bez wcześniejszego wydania decyzji ustalającej kierunek rekultywacji możliwe jest wydanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną?
Inwestor budował gazociąg m.in. na terenach leśnych. Wiązało się to z czasowym wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych (na czas budowy gazociągu). W decyzji wyłączającej z produkcji leśnej zobowiązano inwestora do zwrotu gruntu czasowo wyłączonego z produkcji po jego rekultywacji. Grunt zrekultywowano, nasadzono drzewa, jednak przed wykonaniem tych prac nie wystąpiono do starosty o wydanie decyzji ustalającej kierunek rekultywacji. Obecnie inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o uznanie rekultywacji za zakończoną.
Jak w tej sytuacji powinien postąpić starosta - prowadzić postępowanie w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną (bez decyzji określającej kierunek rekultywacji) czy ustalić ten kierunek (pomimo że prace zostały już wykonane), a następnie uznać rekultywację za zakończoną?