Pytanie
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Strony transakcji chcą ją opodatkować przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11.
Jak opodatkować zadatek z umowy przedwstępnej?
Czy można złożyć oświadczenie wskazane w art. 43 ust. 10 przed umową przedwstępną aby opodatkować zadatek, a potem już całą transakcję opodatkować przy umowie przyrzeczonej?
Czy zadatek należy "zwolnić" z VAT, a dopiero przed zawarciem umowy przyrzeczonej złożyć oświadczenie, skorygować fakturę na zadatek i całość opodatkować?
Czy faktura korygująca stawkę na 23% powinna być uwzględniona w dacie jej wystawienia, czyli po złożeniu oświadczenia?
Czy należy się cofnąć z zaksięgowaniem jej do miesiąca rozliczenia faktury pierwotnej, czy uwzględnić w miesiącu złożenia oświadczenia?